ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ

en2

LINDAL PU45_VALVELINDAL PU55_CLEANER_LINDAL PU55_VALVE

 Ειδικές βαλβίδες, κατάλληλες ιδιαίτερα για προϊόντα πολυουρεθάνης ή προϊόντα σιλικόνης και χαρακτηρίζονται από δυνατότητα μεγάλης ροής - παροχής. Για περισσότερες πληροφορίες www.lindalgroup.com