ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΠΡΟΙΟΝΤΑ

en2

LINDAL KempMetering1__VALVE

Οι δοσομετρικές βαλβίδες αεροζόλ με κεφαλή  1΄΄  εξασφαλίζουν σταθερή δοσολογία ανά ενεργοποίηση (ψεκασμό) από   50mcl έως 100mcl.  Για περισσότερες πληροφορίες www.lindalgroup.com.

en2

LINDAL 20mmKempCont_VALVE

Οι δοσομετρικές βαλβίδες αεροζόλ με κεφαλή 20mm εξασφαλίζουν σταθερή δοσολογία ανά ενεργοποίηση (ψεκασμό) από 25mcl έως 100mcl. 
Για περισσότερες πληροφορίες www.lindalgroup.com.